Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
od 2004 roku działamy po stronie Obywateli
Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO

Darmowy Program PIT 2018/2019

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) przygotował dla podatników bezpłatny program do rozliczeń PIT. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% INSPRO, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

e-Pity to całkowicie darmowy program, który w łatwy, szybki i bezpieczny sposób pozwala sporządzić zeznanie podatkowe za 2018 rok.

 • Prosty w obsłudze - kreator poprowadzi Cię „krok po kroku”
 • Szybki - deklarację wypełnisz w 5 minut
 • Bezpieczny i wiarygodny - posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Wstępnie wypełnione zeznanie PFR
20 mln rozliczonych Polaków
20 mln
rozliczonych Polaków
Rekomendacje Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Rekomendacje
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Aktualne druki zgodne z Ministerstwem Finansów
Aktualne druki
zgodne z Ministerstwem Finansów

Dlaczego ponad 20 mln podatników wybrało Program e-pity?

 1. Kompleksowy
  • obsługa wszystkich dostępnych deklaracji i e-Deklaracji PIT
  • dostępność od wersji instalacyjnej po wersję on-line na tablety i urządzenia mobilne
 2. Bezpieczny
  • zabezpieczenie programu na poziomie transakcji bankowych (protokół SSL i certyfikat Avast)
  • Certyfikat BUI Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 3. Łatwy w obsłudze
  • wygodne i proste kreatory do wszystkich deklaracji wraz z załącznikami
  • wysyłka i wydruk wielu deklaracji w wygodnych paczkach
  • automatyczne zapamiętywanie danych podatnika do wykorzystania w kolejnych latach
  • automatyczne generowanie zeznań podatkowych poprzez wczytywanie danych z PIT-11
 4. Gwarantuje jakość
  • wysłanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru PIT na adres e-mail podatnika
  • w pełni obsługiwany e-podpis

24 marca 2018 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę PIT PFR. W programie e-pity można skorzystać z wczytania swojej wstępnie sporządzonej deklaracji PIT- 37 lub PIT-38 (PFR) - bezpośrednio z serwerów MF, a następnie uzupełnić ją w aplikacji e-pity o dodatkowe informacje (m.in. o numer KRS organizacji pożytku publicznego), oraz wykorzystać wczytane dane do sporządzenia także innych deklaracji, takich jak PIT-36 czy PIT-36L.

W 2019 roku w Programie e-pity 2018 możesz bezpiecznie rozliczyć wszystkie dostępne deklaracje i e-deklaracje: PIT-37, PIT-36 i 36L, PIT-28, 28/A i /B, PIT-38 i 39 załączniki PIT/B, PIT/TP, /BR, /DS, /D, /M, /O, /Z, /ZG, /CFC, SSE-R, PIT-2, 2K, 2A, druki PIT-3, PIT-12, PIT-14, PIT-16, 16A, PIT-19A oraz formularze ZAP-3, NIP-7, CFR-1, UPL-1 i ORD-ZU. W bazie formularzy programu e-pity znajdziesz też wniosek PIT-WZ oraz oświadczenie PIT-OP. Takiego zakresu deklaracji nie znajdziesz w żadnym programie na rynku!

Chcesz płacić mniejsze podatki? Sprawdź, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać, by zmniejszyć swoją należność względem urzędu skarbowego. Rozliczając podatek za rok 2018 musimy pamiętać o zmianach, jakie zaszły w obrębie ulg podatkowych. Najważniejsze z nich, to stopniowa likwidacja ulgi na Internet (przysługuje jedynie osobom, które skorzystały z niej po raz pierwszy rozliczając PIT-y za 2018 rok), likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane i zmiany w uldze na dzieci. Poniżej przedstawiamy listę przedstawiającą obecnie dostępne ulgi podatkowe.
 • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – podatnik, który w ostatnim roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Zwolnieniu podlegają przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w ustawie o publicznej służbie krwi. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację. Przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania przewodnika. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł. PIT 28, PIT 36, PIT 36L PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.). Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36L (jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
 • Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku. Możliwa dla formularzy PIT 16-A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L i PIT 37.
 • Ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 36 L.
 • Ulga prorodzinna – umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko. Możliwa dla formularzy PIT 36 i PIT 37.
Większość ulg rozliczana jest od dochodu lub podatku. Odliczenia od przychodu są rzadsze. Wypełniając deklaracje podatkowe zawsze warto pamiętać, by sprawdzić z których ulg możemy skorzystać i jakie dokumenty są nam niezbędne do tego, żeby to zrobić.

W rozliczeniu roku 2018 r. (składanym do końca kwietnia 2019 r.) obowiązywać będzie inna niż do tej pory kwota wolna od podatku. Jej wysokość zależeć będzie od dochodu podatnika.

Z kwoty wolnej od podatku można korzystać wyłącznie jeśli podatnik rozlicza się wg tzw. skali podatkowej (np. umowa o pracę, dzieło, zlecenie).

Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik opłacający podatek według skali podatkowej nie musi płacić ani złotówki podatku. Kwota wolna od podatku jest bezpośrednią konsekwencją stosowania tzw. kwoty obniżającej podatek. Podatnicy mogą bowiem odejmować od obliczonego i należnego od nich podatku pewną kwotę, której wysokość w 2018 r. wyniesie maksymalnie 1188 zł. W efekcie jej stosowania, maksymalna kwota wolna od podatku w 2018 r. wynosi 6600 zł.

W roku 2018 obowiązywać będą następujące terminy składania rozliczeń:

 • 31 stycznia 2019:
  • PIT-16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
  • PIT-19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
  • PIT-28 (firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego)
 • 28 lutego 2019:
  • PIT-40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)
 • 16 kwietnia 2019:
  • PIT-WZ (wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego)*
 • *Z racji zmian w prawie podatkowym nie występuje już możliwość rozliczenia podatnika przez płatnika, a zatem znika PIT-12 i PIT-40. Podatnik może natomiast zostać rozliczony przez urząd skarbowy po złożeniu oświadczenia PIT-WZ. Oświadczenie to składane jest wyłącznie drogą elektroniczną (przez Portal Podatkowy, system e-Deklaracje lub bankowość elektroniczną).
 • 30 kwietnia 2019:
  • PIT-36 (za działalność gospodarczą)
  • PIT-36L (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo)
  • PIT-37 (formularz wypełniany przez pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych)
  • PIT-38 (deklaracja za dochody uzyskane z giełdy)
  • PIT-39 (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych)
 • Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.
 • Zeznania PIT można dostarczyć:
  • Osobiście – składając je w okienku podawczym wyznaczonego Urzędu Skarbowego
  • Przez Internet – wysyłając je w formie elektronicznej
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
 • Ważne: wysyłając rozliczenie PIT pocztą, za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego:

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)
 • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak emeryt/rencista może przekazać 1% podatku?

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującą od 15 marca 2018 r. osoba, która nie chce samodzielnie sporządzać swojego PIT-a za 2018 rok, powinna w terminie do 16 kwietnia br., złożyć do organu skarbowego Wniosek PIT-WZ, uzupełniony o dane niezbędne do przygotowania w jej imieniu deklaracji PIT – w tym również do wskazania OPP, na rzecz której chce przekazać 1% swojego podatku. Program e-pity, dzięki wygodnemu kreatorowi – ułatwia podatnikowi przygotowanie takiego wniosku.

Jeśli jesteś emerytem bądź rencistą i chcesz nam przekazać swój 1% podatku, wypełnij oświadczenie PIT-OP.

Wypełnij PIT-OP on-line

Pobierz druk PIT-OP

Emeryci i renciści podobnie jak pozostali podatnicy mają prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, a także mogą sami zdecydować o tym, co stanie się z ich 1% podatku.

Jeśli emeryt lub rencista nie ma innych dochodów poza emeryturą lub rentą, otrzymuje rozliczenie od ZUS lub KRUS. Aby przekazać  1% podatku, należy wypełnić formularz PIT-OP, a następnie dostarczyć go do urzędu skarbowego.

Po stronie Obywateli

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.

Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT.