Instytut Spraw Obywatelskich – od 2004 roku walczymy o dobro wspólne. Dołącz!
Instytut Spraw Obywatelskich

Darmowy Program PIT 2022/2023

Instytut Spraw Obywatelskich przygotował dla podatników bezpłatny program do rozliczeń PIT. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1,5% Instytutowi, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

e-Pity to całkowicie darmowy program, który w łatwy, szybki i bezpieczny sposób pozwala sporządzić zeznanie podatkowe za 2022 rok.

 • Prosty w obsłudze – kreator poprowadzi Cię „krok po kroku”
 • Szybki – deklarację wypełnisz w 5 minut
 • Bezpieczny i wiarygodny – posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Wstępnie wypełnione zeznanie PFR

Jesteś emerytem i też chcesz przekazać 1,5% podatku? To bardzo proste! Wydrukuj, wypełnij i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego formularz, który jest do pobrania tutaj.

20 mln rozliczonych Polaków
30 mln
rozliczonych podatników
Certyfikat Najlepszy w Polsce
Certyfikat
„Najlepszy w Polsce”
Rekomendacje Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Rekomendacje
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Aktualne druki zgodne z Ministerstwem Finansów
Aktualne druki
zgodne z Ministerstwem Finansów

Jesteśmy organizacją społeczną walczącą o dobro wspólne od 2004 roku.

Na co dzień uczymy, jak korzystać z praw obywatelskich, ulepszamy prawo, pilnujemy polityków, patrzymy władzy politycznej i korporacyjnej na ręce. Domagamy się przeniesienia tirów z dróg na kolej, stoimy na straży bezpiecznej żywności, bronimy praw pracowników oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością, bronimy gotówki przed likwidacją.

Władza powinna służyć Obywatelom, nie odwrotnie! Pomóż nam walczyć o dobro wspólne. Pomóż nam wpływać na rzeczywistość. Potrzebujemy środków, by zmienić zasady gry w Polsce.

Przekaż swój 1,5% podatku na Instytut Spraw Obywatelskich.

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT.

Jesteś emerytem/rencistą i też chcesz przekazać 1,5% podatku? To bardzo proste! Wydrukuj, wypełnij i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego formularz, który jest do pobrania tutaj.

Dziękujemy!

Więcej o Instytucie: www.instytutsprawobywatelskich.pl

Podatników obowiązują terminy składania deklaracji podatkowych. Są one różne dla poszczególnych deklaracji. Z tego względu podatnik musi w pierwszej kolejności ustalić, jaki druk będzie dla niego właściwy, a następnie sprawdzić, do kiedy PIT-37 czy PIT-36 musi trafić do urzędu skarbowego.

 • Termin rozliczenia PIT-37

  Deklaracja PIT-37 jest właściwa m.in. dla pracowników, zleceniobiorców, osób pobierających świadczenie przedemerytalne, emerytalne lub rentowe czy osób otrzymujących stypendia. Inaczej mówiąc, PIT-37 składają osoby rozliczające się z fiskusem poprzez płatników, np. pracodawcę czy ZUS. Podatnicy mają obowiązek składać PIT-37 w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

  Do kiedy złożyć PIT-37 za 2022 r.? Należy to zrobić najpóźniej do 2 maja 2023 roku ponieważ 30 kwietnia 2022 r. wypada w dzień wolny od pracy.

  PIT-37 2023 obejmuje największą grupę podatników. Jest to formularz zeznania rocznego dla osób, które rozliczają się za pośrednictwem płatnika – np. zleceniodawcy, pracodawcy. Wymiar zmian w prawie podatkowym e-PIT 2023 oraz ich złożoność sprawiają, że jako konieczne może okazać się skorzystanie z rozliczenia PIT-37 online. Osoby wypełniające pity 2023 muszą liczyć się z faktem, że istota zmian w pit 2023 może wiązać się z koniecznością gruntownej znajomości prawa podatkowego bądź użycie programu PIT do rozliczenia pit online 2023.

  Do głównych obszarów zmian w e-pit 2022 (e-pit 2023) dla osób rozliczających się wedle skali podatkowej należy zaliczyć:

  • Znaczne podwyższenie kwoty wolnej od podatku, której dotyczy rozliczenie pit 2023 (do 30 000 zł),
  • Obniżka stawki podatku PIT-37 2023 z 17% do 12% – dotyczy pit 2022 dla osób o dochodach nie większych aniżeli 120 000 zł,
  • Zmiana sposobu rozliczenia składki zdrowotnej (wraz z niemożnością jej odliczenia/zmiany metody odliczania w zależności od przyjętej formy opodatkowania PIT/ePIT),
  • Częściowe uwzględnienie ulgi dla klasy średniej w rozliczeniach podatników PIT-36, PIT-37 2023,
  • Możliwość zmiany formy opodatkowania epit 2022 ex post (przy składaniu zeznania rocznego pit online 2022/pit online 2023),
  • Zmiana w zakresie wspólnego rozliczenia pit z małżonkiem oraz osoby samotnie wychowującej z dzieckiem,
  • Szereg nowych zwolnień oraz ulg podatkowych pit 2023.
 • Deklaracja podatkowa PIT-36 – do kiedy?

  Formularz PIT-36 składają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz osoby, które uzyskały przychód z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na tych samych zasadach. Ten PIT mają obowiązek wypełnić też osoby uzyskujące przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych. Deklarację PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana. Wyjątek stanowi sytuacja, w której ostatni dzień kwietnia na dzień wolny od pracy. Wtedy czas na rozliczenie zeznania rocznego przypada na następny dzień roboczy po tym terminie. 

  Do kiedy złożyć PIT-36 za 2022 r.? Należy to zrobić najpóźniej do 2 maja 2023 r.

 • Rozliczenie PIT-36L

  Osoby uzyskujące przychód z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym składają PIT-36L. Deklaracja jest też właściwa dla osób uzyskujących przychody z działów produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym. Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana. Wyjątek stanowi sytuacja, w której ostatni dzień kwietnia na dzień wolny od pracy. Wtedy czas na rozliczenie zeznania rocznego przypada na następny dzień roboczy po tym terminie. 

  Do kiedy złożyć PIT-36L za 2022 rok? Należy to zrobić najpóźniej do 2 maja 2023 roku.

 • Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT za 2022?

  Pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego, czyli oblicza i odprowadza na konto właściwego organu podatkowego należny od wynagrodzenia podatnika (pracownika) podatek. Z tego obowiązku płynie inny – pracodawca musi przekazać pracownikowi PIT-11. Jest to deklaracja, w której znajduje się informacja o dochodach uzyskanych przez pracownika i zaliczkach na poczet podatku dochodowego przekazanych do urzędu skarbowego.

  Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT od pracodawcy? Rozróżnić należy dwie sytuacje:

  • pracodawca dostarcza PIT-11 pracownikowi do końca lutego każdego roku,
  • pracodawca dostarcza PIT-11 do urzędu skarbowego – musi to zrobić drogą elektroniczną do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
 • PIT 2023 – jednolity termin dla wszystkich deklaracji podatkowych

  Miano rewolucyjnej zmiany ma modyfikacja terminów podatkowych dla wszystkich e-pit 2023. Dotychczas złożenie poszczególnych deklaracji uzależnione było od formy opodatkowania wybranej przez podatnika. Przykładowo osoby, których przychody były opodatkowane na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane były do złożenia swojego zeznania rocznego w terminie do końca stycznia (do 2021 r.), zaś w 2022 roku do końca lutego.

  Rozliczenie PIT 2023 będzie obarczone jednym terminem dla wszystkich podatników – niezależnie od wybranej przez nich formy opodatkowania. Oznacza to, że PIT-28 2023 (za 2022 rok) będzie można złożyć w terminie do 30 kwietnia (2 maja 2023 r.). Zmiana ta ma objąć podatników rozliczających się w formie tradycyjnej (PITy składane bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym czy za pośrednictwem poczty) oraz w formie e-PIT (z wykorzystaniem programu PIT umożliwiającym rozliczenie e-pit 2023 czy Twój e-pit 2023).

 • PIT-28 2023

  Wyżej przedstawiona modyfikacja o charakterze organizacyjnym nie jest jedyną jaka obejmie osoby rozliczające się za pośrednictwem formularza PIT-28. W PIT 2023 (również e-PIT 2023) podatnicy PIT utracili możliwość odliczenia składek zdrowotnych od podatku/dochodu, które przysługiwało w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Mając na uwadze, że e-pity 2022 (pity 2023) wraz z utratą tej preferencji podatkowej koresponduje również mniej korzystny sposób naliczania składki zdrowotnej. Mimo iż wybór ryczałtowej formy rozliczenia PIT 2022 pozwala na mniejsze zobowiązania z tego tytułu to wciąż to obciążenie pozostaje bardziej dolegliwe dla podatników PIT-28. Rząd postanowił ulżyć tej grupie podatników w obciążeniach związanych z nowym sposobem rozliczania składki zdrowotnej.

  Znaczącej zmianie ulegną również stawki podatku ryczałtowego dla poszczególnych branż rozliczających się PIT-28 2023, które w PIT 2022/2023 przedstawiają się w następujący sposób:

  • 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.
  • Ponadto obniżka stawki podatku ryczałtowego dotyczy również podatników świadczących usługi z dziedziny opieki zdrowotnej, architektoniczne i inżynierskie czy usługi badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania. W tym przypadku stawka została zrównana do 14% PIT 28 2023.
  • Niższą stawką 12% (obniżka względem dotychczasowych 15%) zostały objęte przychody z zakresu IT pochodzące ze świadczenia usług związanych z wydawaniem produktów w ramach branży gamingowej oraz pakietów oprogramowania systemowego, użytkowego czy oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu.

Kwota wolna od podatku – co to znaczy

Kwota wolna od podatku jest limitem odnoszącym się do dochodu w podatku PIT. Przekroczenie tego limitu oznacza konieczność zapłaty podatku dochodowego od kwoty powyżej limitu.

Kwota wolna od podatku – jaka wysokość w 2023 r.

Kwota wolna od podatku w 2023 r. jest równa 30 tys. zł. Podatnik z rocznym dochodem 40 tys. zapłaci podatek PIT od kwoty 10 tys. zł.

Osiągnięcie w 2023 r. dochodu równego lub niższego od 30 tys. zł oznacza obowiązek złożenia deklaracji PIT do urzędu skarbowego jednak bez konieczności zapłaty podatku.

Kwota wolna od podatku – dla kogo dostępna w 2023 r.

Kwota wolna od podatku jest przywilejem m.in. dla osób składających formularz PIT-37 (dotyczy przede wszystkim dochodu na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie). Wyższa kwota wolna od podatku oznacza większą pensję netto.

Kwota wolna od podatku obejmuje również przedsiębiorców płacących podatek PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

 • Twój e-PIT w e-Urząd Skarbowy od 1 lutego 2021 roku

  Zanim przystąpimy do rozliczenia PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT warto pamiętać, że od 2021 roku usługi tej należy szukać w innym miejscu niżeli w latach ubiegłych. Od 1 lutego 2021 roku usługa Twój e-PIT została bowiem przeniesiona do nowego, rządowego serwisu e-Urząd Skarbowy.

 • Rozlicz swój PIT w systemie Twój e-PIT 

  Wypełniając PIT w usłudze Twój e-PIT, użytkownicy mogą skorzystać z przygotowanej dla nich deklaracji PIT-37 lub PIT-38, PIT-36, PIT-28. Deklaracja udostępniana jest przez serwis e-Urząd Skarbowy i wypełniona zostanie kwotami przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników – w informacjach PIT-11 i PIT-8C oraz wartościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. Co ważne: zeznanie PIT-36 nie będzie udostępnione w systemie, jeżeli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą skorzystać np. z programu przygotowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich lub systemu e-Deklaracje. 

  W przygotowanej wstępnie przez ministerstwo finansów deklaracji znajdą się również informacje o ulgach, odliczeniach i 1,5% podatku, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu. W przygotowanej wstępnie deklaracji wystąpią również kwoty zaliczek opłaconych samodzielnie przez podatnika (o ile taka zapłata zaliczek faktycznie miała miejsce). Deklaracje e-pit udostępnione będą podatnikowi w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (usługa Twój e-PIT) poprzez portal e-Urząd Skarbowy. 

 • Jak wygląda rozliczenie deklaracji podatkowej?

  Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jedną z form składania deklaracji będzie wysyłka deklaracji poprzez portal podatkowy. Deklaracje przygotowane dla podatników w usłudze Twój e-PIT, będą w niej dostępne poprzez e-Urząd Skarbowy, począwszy od 15 lutego. Po zalogowaniu się na podstawie danych autoryzujących lub e-podpisu do usługi twój e-pit na podatki gov.pl, podatnik będzie miał możliwość:

  • odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję pierwotną;
  • zaakceptować wersję deklaracji przygotowaną dla niego; akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

  Podatnik posiada przy tym możliwość wybrania opcji wspólnego rozliczenia się małżonków czy wskazania ulg podatkowych i odliczeń, które mu przysługują. Dzięki temu rozliczenie rocznego zeznania podatkowego jest proste i skupia się w pełni w ramach przygotowanego systemu.

 • Roczne zeznanie PIT 2022/2023 z Twój e-PIT: logowanie

  Olbrzymią zaletą systemu jest jego prostota. Aby zalogować się do serwisu i zobaczyć swój PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38, wystarczy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego, a następnie wybrać jedną z dwóch metod autoryzacji. Pierwsza opiera się na podaniu danych podatnika:

  • numeru PESEL lub NIP i daty urodzenia,
  • kwoty przychodu z rozliczenia za 2021 r.,
  • kwoty przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy).

  Następnie należy podać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2021 r.

  Druga metoda wykorzystuje profil zaufany. Aby dokonać rozliczenia podatku PIT, wystarczy wybrać tę opcję i przejść do serwisu, korzystając np. z serwisu bankowości internetowej.

 • Można nadal samodzielnie rozliczać PIT

  Można również nie korzystać z usługi, nie logować się do niej i rozliczyć się samodzielnie. W takim przypadku jego wstępnie przygotowany e-PIT nie wywrze skutku, a rozliczeniem podatkowym będzie PIT przesłany (przekazany) samodzielnie przez podatnika. 

  Podatnik składa zeznanie na zasadach standardowych, jeżeli:

  • nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  • odrzuci je do 2 maja 2023 r.

  Nie da się już korzystać z usług, które zostały zastąpione przez Twój e-PIT, tj.: PIT-PFR i PIT-WZ.

 • Automatyczna akceptacja i niezłożenie deklaracji PIT za 2022 r. 

  Podatnik, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach od płatników nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). W efekcie nie wystąpi sytuacja, w której taki podatnik musiałby płacić karę skarbową za nieterminowe rozliczenie podatkowe lub składać deklarację po terminie posiłkując się pismem z czynnym żalem w celu niepodlegania odpowiedzialności karnej skarbowej.

 • Termin rozliczenia podatkowego w usłudze Twój e-PIT. Zwrot lub niedopłata podatku

  Terminem rozliczenia jest:

  • data akceptacji deklaracji,
  • data automatycznej akceptacji (2 maja 2023),
  • data skorygowania rozliczenia i jego złożenia w portalu podatkowym (akceptacji po korekcie).

  W przypadku nadpłaty podatku podatnik otrzyma zwrot podatku z rozliczenia podatkowego na podstawie usługi Twój e-PIT w terminie 45 dni. Pozna również kwotę nadpłaty, a nawet będzie mógł skontrolować etap jej rozliczania. Należy jednak pamiętać, że niedopłata wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązania w terminie na mikrorachunek podatkowy. W przeciwnym razie, o ile podatnik sam nie rozliczy się z podatku lub nie wpłaci należności, automatyczna akceptacja z dniem 30 kwietnia (2 maja w 2023 roku) spowoduje, że podatnik posiadać będzie zaległość podatkową. W związku z tym warto zweryfikować dane widniejące w systemie, poznać wysokość podatku do zapłaty i w przypadku wystąpienia niedopłaty uregulować ją w prosty sposób.

 • 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT

  W udostępnionej podatnikowi deklaracji widniała będzie informacja o 1% podatku z ostatniego złożonego przez podatnika rozliczenia podatkowego (co do zasady – z deklaracji PIT z roku poprzedniego). W sytuacji, gdyby podatnik chciał przekazać 1% podatku (1,5% PIT w 2023 roku za sprawą Polskiego Ładu) na inną organizację, powinien zalogować się do portalu podatkowego i dokonać modyfikacji OPP lub też rozliczyć się samodzielnie poza usługą Twój e-PIT. 

Program e-Pity działa zarówno na komputerach z zainstalowanym systemem Windows (wersja 10 i 11), jak i macOS (w wersji Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey i Ventura) oraz Linux (dystrybucja Ubuntu).

Prosto. Szybko. Za darmo.

Program z KRS Instytutu Spraw Obywatelskich do rozliczeń podatku w 2023 roku za rok 2022.

Program e-pity najlepszy w Polsce

Program e-pity został uhonorowany certyfikatem „Najlepsze w Polsce”. Potwierdzeniem przyznanej nagrody są tysiące pozytywnych opinii, a przede wszystkim ponad 30 mln zadowolonych klientów. Program e-pity jest najbardziej zaawansowaną technologicznie aplikacją do rozliczeń PIT – obsługuje 5 systemów operacyjnych i rozlicza największą liczbę deklaracji.

Program e-pity 2022/2023 pozwala na wygodne rozliczenie Twojego pita online przez Internet oraz jako e-deklaracje 2023 PIT (od 15.02.2023). Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez Nowy Polski Ład.

Program e-PITY 2021 intuicyjnie poprowadzi Cię przez gąszcz skomplikowanych reguł i wyjątków polskiego prawa podatkowego. Dzięki niemu oswoisz urzędowe procedury, a swojego PITa rozliczysz szybko i bezpiecznie. Aplikacja na każdym kroku oferuje kontekstową pomoc merytoryczną.

Formularze PIT wypełnione w systemie ePity.pl online są od razu przesyłane do Ministerstwa Finansów – podatnik otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru.

W deklaracji PIT za 2022 r. (składanej w 2023 r.)  pojawiają  się nowe ulgi podatkowe oraz odliczenia. Podatnicy będą mogli skorzystać również z dotąd dostępnych preferencji, jak ulga na dziecko czy Internet.

Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to świetny sposób na obniżenie podatku. Co można odliczyć od podatku w 2023 roku i jakie ulgi PIT za 2022 rok należą się podatnikom w tym roku rozliczeniowym prezentujemy poniżej.

Rodzaj ulgi Dokumenty Kwota odliczenia Kto może skorzystać?

Ulga internetowa

Rachunki za Internet

760 zł*

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Ulga rehabilitacyjna

Dowód poniesienia wydatku,
orzeczenie o niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie
o konieczności stosowania leków

Kwota wydatków, w zależności od kategorii:Limitowane – 2.280 zł,Nielimitowane – pełna wartość poniesionych kosztów,Kwota leków – nadwyżka ponad 100 zł

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Ulga prorodzinna

Odpis aktu urodzenia,
zaświadczenie o uczęszczaniu do
szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem

Zależna od liczby dzieci

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Ulga dla krwiodawców

Potwierdzenie stacji krwiodawstwa

 

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Ulga na nowe technologie

Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia
jednostki naukowej o nowej technologii

50% wydatków poniesionych na nowe technologie**

PIT 36
PIT-36L

Ulga odsetkowa

Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek

wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Darowizny kościelne

Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie

6% dochodu podatnika

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Darowizny na cele pożytku publicznego

Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie

6% dochodu podatnika

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Darowizny na cele edukacyjne dla szkół

Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie

6% dochodu podatnika

PIT-28
PIT-36
PIT-36L

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń

Dowód zwrotu świadczeń

Kwota zwrotu łącznie z podatkiem

PIT-28
PIT-36
PIT-37

Odliczenie składek społecznych

RMUA / Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2022

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Odliczenie składek zdrowotnych

RMUA / Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek

Podatek liniowy: 8700 zł z zapłaconych lub pobranych składek w 2022Ryczałt:
50% zapłaconych lub pobranych składek w 2022Karta podatkowa:
19% zapłaconych lub pobranych składek w 2022

PIT-16A
PIT-28
PIT-36L

Wpłaty na IKZE

Potwierdzenie pobranych lub
zapłaconych składek

Max. 7 106,40 zł, chyba że osoba prowadzi działalność gospodarczą – 10 659,60 zł

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Darowizna na cele walki z COVID-19

Dokumentem potwierdzającym jest umowa darowizny składników majątku. Jeśli darowizna została przekazana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
100% wartości darowizny przekazanej do 31 maja 2022 r.

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Ulga termomodernizacyjna

Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)

53 000 zł

PIT-36
PIT-28
PIT-36L

Darowizna  komputerów przenośnych (tabletów i laptopów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

 Wymagana jest umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał.

Możliwe odliczenie do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Ulga dla młodych

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych
przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej
działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26.

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga dla pracujących seniorów
(Polski Ład)

Zaświadczenie o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych
(Polski Ład)

Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi w zakresie wieku i ilości dzieci

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga na powrót
(Polski Ład)

Certyfikat rezydencji podatkowej lub inna dokumentacja poświadczająca miejsce zamieszkania za granicą

Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga na terminal
(Polski Ład)

Faktury w związku z poniesieniem wydatku na nabycie terminala oraz koszty poniesione w związku z obsługą transakcji z wykorzystaniem urządzenia

1000 zł/2500 zł w danym roku podatkowym

PIT-28
PIT-36
PIT-36L

Ulga CSR – wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższego
(Polski Ład)

Dokumentacja poświadczająca poniesienie wydatków w związku z nabyciem terminala bądź obsługą transakcji z jego wykorzystaniem

Odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu 

PIT-36
PIT-36L

Składki członkowskie na związki zawodowe
(Polski Ład)

Dowód wpłaty składki

Odliczenie od dochodu kwoty składek w wartości nie większej niż 500 zł

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga na prototyp
(Polski Ład)

Dokumentacja podatkowa świadcząca o poniesieniu kosztu

Odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu z działalności gospodarczej

PIT-36
PIT-36L

Ulga na zabytki
(Polski Ład)

Dowód poniesienia wydatku na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczenie o wysokości wpłat wydane przez wspólnotę mieszkaniową/ spółdzielnię mieszkaniową

Preferencja podatkowa odpowiada iloczynowi 500 zł i liczbie m2 nieruchomości o wartości <500 000 zł. Można odliczyć 50% wydatków na konserwację, restaurację i roboty budowlane

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37

Ulga na spółkę alternatywną
(Polski Ład)

Udowodnienie posiadania udziałów/akcji w spółce, której dotyczyła odliczana inwestycja

Odliczenie od dochodu 50% wydatków (nie więcej jednak niż 250 000 zł) na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w alternatywnej spółce inwestycyjnej

PIT-36
PIT-36L
PIT-37

 • Dlaczego 1,5% podatku, a nie jak dotychczas 1% podatku?

  1 stycznia 2022 r. wszedł w życie Polski Ład, który znacząco podwyższył kwotę wolną od podatku. 1 lipca wszedł w życie Polski Ład 2.0, który obniżył stawki podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. Te zmiany, chociaż korzystne dla podatników, niepokoiły organizacje pożytku publicznego (OPP) uprawnione do otrzymywania 1 proc. podatku. Część osób o niższych dochodach podatku nie zapłaci w ogóle, nie będzie więc miało sposobności obdarować 1 proc. żadnej instytucji. Inni – przy założeniu, że osiągną takie same dochody jak dotychczas – zapłacą niższy podatek, tak więc również 1 proc. tego podatku będzie stanowił niższą kwotę.

  Ostatecznie Sejm zgodził się, by od przyszłego roku podatnicy mogli przekazać na rzecz wybranej OPP już 1,5 proc, a nie 1 proc. podatku.

 • Zwiększenie stawki na rzecz OPP – 1,5% PIT

  Do końca roku podatkowego 2021 podatnicy mogli obdarować wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego jednym procentem swojego podatku PIT. 2023 będzie pierwszym, w którym przekażemy aż 1,5% naszej daniny na rzecz wybranej przez siebie instytucji.

 • Kto może przekazać 1,5% podatku?

  1,5% podatku mogą przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) osoby fizyczne rozliczające się w Polsce:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36 lub PIT-36L lub PIT-38),
  • emeryci (jeśli samodzielnie wypełniają PIT-36 czy PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP, gdy rozlicza ich ZUS).

  1,5% podatku nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe.

  W 2022 r. wzrosła kwota wolnej od podatku do 30 tys. zł, oznacza to, iż podatnicy, którzy miesięcznie zarabiają równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź mniej (jeśli np. zostali zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy, bądź przepracują krócej niż 12 miesięcy w ciągu roku), nie będą w stanie podzielić się 1,5 % swojego podatku. Natomiast reszta podatników będzie mogła przekazać 1,5% podatku do OPP.

 • Jak przekazać 1,5% podatku dla Instytutu?

  Przekazanie 1,5% podatku jest łatwe i zajmuje dosłownie chwilę. Aby przekazać 1,5%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę (musi być zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy, czyli jeśli wynosi 21,23 zł i 21,29 zł będzie wynosiła dokładnie 21,20 zł) podatku oraz wpisać numer KRS Instytutu – 0000191928. Samym przelewem zajmie się Urząd Skarbowy. Dodatkowo można wyrazić zgodę na przekazanie danych do Fundacji.

  Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000191928.

  Fragment formularza PIT z wypełnionym polem Numer KRS

  Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022. Aktualny wykaz uprawnionych OPP znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

 • Rozliczenie za 2022

  14.06.2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wprowadza przepisy odnośnie zwiększenia podatku z 1% do 1,5% podatku, jaki można przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Nową wyższą kwotę będzie można przekazać w deklaracji PIT za 2022 r. (w okresie rozliczeniowym w 2023 r.).

 • Rozlicz swój podatek z Instytutem

  Jeśli chcesz przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz Instytutu korzystając z usługi Twój e-PIT, prosimy o wskazanie w formularzu PIT nasz KRS:

  0000191928 

  Uwaga! W formularzu na stronie podatki.gov.pl w polu wybrana organizacja – nie wpisuj słowa KRS. 

 • Miasta po raz kolejny zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w loteriach PIT. Dla samorządów to realne wparcie. Środki z podatku przeznaczyć można między innymi na nowe szkoły, autobusy czy wsparcie dla rodzin i potrzebujących. Dla mieszkańców to szansa na atrakcyjne nagrody.

  Kolejne rządowe reformy podatkowe (zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia, obniżenie stawki PIT z 18 proc. do 17 proc., a ostatnio program „Polski Ład” i zmiana stawki PIT z 17 proc. na 12 proc.) zmniejszają wpływy własne samorządów. Zdaniem samorządów proponowane przez rząd rekompensaty nie uzupełniają ubytków spowodowanych zmianami ustawowymi w PIT. Samorządy intensyfikują więc działania aby pozyskać jak najwięcej podatników.

  W organizowanych loteriach podatkowych można wygrać samochody, nagrody pieniężne i rzeczowe. Aby wziąć w nich udział wystarczy rozliczyć PIT w danym samorządzie za 2022 rok i wypełnić formularz zgłoszeniowy do loterii.

 • Zgłoś swój udział w Loterii PIT 2023!

  1. Rozlicz podatek PIT za rok 2022, online lub w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w danym mieście.
  2. Wskaż jako miejsce zamieszkania adres na terenie danego miasta.
  3. Wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go online (lub złóż osobiście) na wskazany adres.
  4. Na początku maja sprawdź wyniki losowania 😊

  W 2023 roku w 12 miastach w Polsce organizowana jest Loteria Podatkowa. Aby wziąć w niej udział, wystarczy rozliczyć swój podatek za 2022 rok w terminie do 2 maja 2023 roku w urzędzie skarbowym miejscowości, która organizuje Loterię, a następnie przesłać swoje zgłoszenie do organizatorów, aby wziąć udział w losowaniu nagród. Dzięki temu, że program e-pity 2022 pozwala w szybki sposób rozliczyć się z fiskusem, do loterii można zgłosić się jeszcze tego samego dnia, w którym wypełniło się deklarację podatkową.

  Rozliczenie w terminie może przynieść zatem dodatkową korzyść – udział w loterii z atrakcyjnymi nagrodami.

 • Zapoznaj się ze szczegółami loterii w poszczególnych miejscowościach.

  W 20223 roku loteria pit organizowana jest przez następujące miasta:

  1. Gdynia https://pitwgdyni.pl
  2. Lublin https://lublin.eu/lublin/rozlicz-pit-w-lublinie/
  3. Łódź https://pitwlodzi.pl
  4. Niemce https://loteriapitniemce.pl
  5. Gmina Oleśnica http://olesnica.wroc.pl/gmina.php?id=605
  6. Pruszcz Gdański https://www.pitwpruszczu.pl
  7. Wasilków https://www.pitwwasilkowie.pl
  8. Kielce https://loteria.kielce.eu
  9. Iława https://www.pitwilawie.pl
  10. Gdynia https://www.pitwgdyni.pl
  11. Warszawa https://www.placpitwwarszawie.pl
  12. Potęgowo http://www.pitwpotegowie.pl